Box: Prostějov & Nitra a exhibice Skleňa & Novotný